08.30 - 09.00

Açılış Oturumu


Prof.Dr.
Hilal Ayoğlu

ZBEÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Başkanı

Prof.Dr.
Atilla Erol

TARD İç Anadolu Şube Başkanı

Prof.Dr.
Ali Fuat Erdem

TARD Başkanı

Prof.Dr.
Hande Aydemir

ZBEÜ Tıp Fakültesi Dekanı

Prof.Dr.
İsmail Hakkı Özölçer

ZBEÜ Rektörü


09.00 - 10.15

I. Oturum

Ortopedik cerrahilerin intraoperatif yönetiminde hasta güvenliği
Oturum Başkanları: Ali Fuat Erdem - Atilla Erol

09.00 - 09.15

Keziban Bollucuoğlu

Ortopedik cerrahilerde preoperatif hasta güvenliği

09.15 - 09.30

Gamze Küçükosman

Ortopedik cerrahilerde hasta kan yönetimi

09.30 - 09.45

Sanem Çakar Turhan

Ortopedi pratiğinde beyni nasıl koruyalım?

09.45 - 10.00

Can Aksu

Pediatrik ortopedik cerrahilerde hasta güvenliği

10.00 - 10.15

 

Tartışma


10.15 - 10.45

Kahve Arası10.45 - 12.00

II. Oturum

Ortopedik cerrahilerde sık karşılaşılan sorunlar
Oturum Başkanları: Jülide Ergil - Ömer Kurtipek

10.45 - 11.00

Recep Aksu

Venöz tromboz, pulmoner / yağ embolisi, turnike kullanımı

11.00 - 11.15

Emine Arık

Ortopedik cerrahilerde pozisyonlar ve hasta güvenliği

11.15 - 11.30

Özgür Yağan

Antikoagülan-antitrombotik tedavi alanlarda rejyonal anestezi

11.30 - 11.45

Serkan Tulgar

Ortopedik cerrahi anestezisinde en güncel 10 yayın

11.45 - 12.00

 

Tartışma


12.00 - 13.30

Öğle Yemeği13.30 - 14.30

III. Oturum

Ortopedik cerrahilerde rejyonal anestezi-analjezi yönetimi
Oturum Başkanları: Aybars Tavlan - Özlem Selvi Can

13.30 - 13.45

Alpaslan Kuş

Kalça cerrahisinde girişimsel analjezi seçenekleri

13.45 - 14.00

Kasım İlter İnan

Diz cerrahilerinde hangi rejyonal blok

14.00 - 14.15

İrfan Güngör

Omuz cerrahisinde rejyonal anestezi

14.15 - 14.30

 

Tartışma


14.30 - 15.00

Kahve Molası15.00 - 16.00

IV. Oturum

Ortopedik cerrahilerde anestezi-analjezi yönetimi
Oturum Başkanları: Yavuz Demiraran - Karamehmet Yıldız

15.00 - 15.15

Onur Balaban

Skolyoz cerrahilerinde anestezi ve analjezi

15.15 - 15.30

Çağdaş Baytar

Periferik sinir blokları sonrası sinir hasarı: tanı ve tedavisi

15.30 - 15.45

Nurten İnan

Ortopedik cerrahilerde kronik ağrı yönetimi

15.45 - 16.00

 

Tartışma


16.00 - 16.15

Kahve Molası16.15 - 17.30

Sözlü Sunu Oturumu

Oturum Başkanları: Akcan Akkaya - Bengü Gülhan İncegül

S-001

Büşra Sena Kuyumcu

Ortopedik Cerrahi Sonrası Yoğun Bakımda Takip Edilen Hastaların Retrospektif Analizi

S-002

Şule Altuncu

Kalça Cerrahilerinde Non-invaziv Hemoglobin Ölçümünün Kan Transfüzyonu ve Mortalite Üzerine Etkisi

S-003

M. Gökhan Bayram

Kalça Artroplastisi Cerrahisinde Profilaktik Traneksamik Asit Kullanımının İntraoperatif Kan Kaybı Üzerine Etkisi

S-004

Esin Yıldırım

Ortopedik Cerrahilerde Hasta Güvenliği İçin Chopp Kontrol Listesi

S-005

Deniz Kara

Geriatrik Kalça Cerrahisinde Spinal Anestezi Altında BİS Eşliğinde Uygulanan Midazolam ve Propofol Sedasyonunun Karşılaştırılması


S-006

Ayşegül Özel Erdem

Kifoskolyoz Ameliyatı Yapılan Ağır Ankilozan Spondilitli Olguda Anestezi Yönetimi

S-007

Ceren Kaçan

Savaş Yaralanması Olan Hastada Güvenli Damar Yolu Arayışı

S-008

Ceren Kaçan

Subdural Hematom ve Pnömotoraksla Eş Zamanlı Anestezik Yönetim: Humerus Kırığı Cerrahisinde Anestezi Deneyimi

S-009

Ozan Sayan

Spinal Kord Stimülatörü Olan Hastada Diz Artroplastisinde Spinal Anestezi Eşliğinde Etkili Multimodal Analjezi Yönetimimiz

S-010

Zeynep Gürbüz

Travmatik Beyin Hasarı Sonrası Gelişen Hiponatremi ve Yönetimi


S-011

Sedanur Sula

Ortopedik Cerrahilerde Peroperatif Anemi

S-012

Emine Özcan

İnfraklavikular Blok Sonrası Gelişen Brakial Pleksus Hasarı

S-013

Aziz Ahmet Ulaş

Ortopedi ve Genel Cerrahi Servislerinde Laringeal Maske Bulundurulması Kardiyopulmoner Resusitasyon Esnasında Hava Yolu Açıklığının Sağlanmasını Kolaylaştırabilir ve Resusitasyon Başarısını Arttırabilir

S-015

Beril Arıca

Alt Ekstremite Amputasyon Cerrahisinde Anestezi Yönteminin Nötrofil-Lenfosit Oranı Üzerine Etkisi


17.30 - 18.00

Akılcı İlaç Oturumu

R. Dilek Okyay